להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


  
מאת: פ. ג' באולר, BSC MiBiol MHIS AIBMS מנהל בכיר, מחקר ConveTec לטיפול בפצעים, דיסייד, בריטניה
 

כל הפצעים מועדים להיווצרות מושבות חיידקים, שגודלן מושפע מאד בן מסוג הפצע והן מסוג התחבושת. בפצעים כרוניים עמוקים משילי עור יש בדרך כלל מושבות חיידקים גדולות, בעיקר של בקטרייה אירובית ואנאירובית. בפצעים כירוגיים נקיים, לעומת זאת, יש בדרך כלל אוגלוסיית חיידקים דלילה, הדומה לזו שעל עור רגיל.
תחבושות יכולות להשפיע על אוכלוסיות החיידקים בפצעים, ובייחוד תחבושות אוטמות, אשר בשל יכולתן לשמור על סביבה לחה ידוע שבן מעודדות התרבות של חיידקים. משום כך נפוץ החשש מפני זיהום בעקבות שימוש בתחבושות אוטמות. ואולם, החשש הזה אינו מבוסס, שכן מחקרים רבים הוכיחו ריפוי תקין של פצעים מזוהמים ביותר תחת חבישה אוטמת. סקר המבוסס על 35 מחקרים מבוקרים הגיע למסקנה ששכיחות הזיהום נמוכה יותר בתחבושות אוטמות מאשר בתחבושות לא אוטמות (יבשות).
הסברים אפשריים לשכיחות הנמוכה יותר של זיהום בתחבושות אוטמות ייתכן שימצאו, בין היתר, בתכונות בקרת הפיזור של התחבושות וביצירת סביבת פצע המסייעת לתפקוד תקין של מנגנוני ההגנה של בעל הפצע.

 
פצעים, מושבות חיידקים וזיהום
כל הפצעים, ללא קשר לסוגם, מיושבים במיקרואורגניזמים שהם בעיקר חיידקים. חומרת הזיהום (קולוניזציה) עשויה לנוע ממספרים נמוכים (<1000 יחידות יוצרות מושבות –CFU – למ"ל נוזלי פצע), האופייניים לעיתים קרובות לפצעים כרוניים נקיים, ועד אוכלוסיות חיידקים עצומות (העשויות להגיע ל-10 CFU למ"ל נוזלי פצע), האופייניות לפצעים כרוניים עמוקים ומשילי עור. בפצעים כאלה שולטים החיידקים האירוביים והאנאירוביים.
ייתכן שגם לסוג התחבושת שבה משתמשים יש השפעה על החיידקים בפצע. חבישות אוטמות הידרוקלואידיות (hydrocolloid) ופוליאורתנים (polyurethane) ידועות בכך שהן גורמות לריבוי החיידקים בפצעים, בשל יכולתן לשמור על סביבה לחה. מחקר שנערך ע"י באולר הראה שאוכלוסיות החיידקים בפצעים חמורים אצל חזיר ששימש לצורך מחקר, גדלו בצורה משמעותית תחת תחבושות אוטמות (הידרוקלואידי ופוליאורתן) בהשוואה לתחבושות לא אוטמות (גאזה יבשה). כמו כן השוו מושבות החיידקים למושבות שהורכבו בתחילה בעיקר מחיידקי גרם חיובי (Strptococcus spp., Aerococcus spp., SStaphylococcus spp). היו למושבות של חיידקים שהם בעיקר גורם שלילי (Eschericha coli, Enterobacter cloacae, Proteus spp. Klebsiella spp). בשלבים המוקדמים עד האמצעיים של תהליך ריפוי הפצע. מגמה זו יוחסה לסביבת הפצע הלחה, בייחוד תחת תחבושות חוסמות, המעודדת גידול של חיידקים מסוג קוליפורמים (גרם שלילי).
למרות מושבות החיידקים הגדולות בפצעים האוטמים, אף לא אחד מהפצעים שנבדקו במחקר זה לא הזדהם. חשוב להדגיש בשלב זה, שמושבות חיידקים גדולות אינן מעידות בהכרח שיווצר זיהום. נוזלי הפצע עשויים להיות מזוהמים מאד במגוון רחב של מיקרואורגניזמין, בעיקר בפצעים כרוניים, אך אם אורגניזמים אלה, המאכלסים את משטח הפצע, לא יהפכו לפולשניים, לא יתרחש זיהום. ישנה כיום ספרות ענפה המאוששת את העובדה שעל אף קיום מושבות חיידקים גדולות, רוב הפצעים (כרוניים ואקוטיים כאחד) אינם מזדהמים. סקירה ספרותית מאת האצ'ינסון ומקגגורקין, המבוססת על השוואת נתונים של 35 מחקרים מבוקרים שכללו 2434 פצעים, קובעת שמספר מקרי הזיהום של פצעים היה נמוך יותר בשימוש בתחבושות אוטמות מאשר בתחבושות לא אוטמות (3.2% לעומת 7.6% שיעור זיהום, בהתאמה).

 
שיעורי זיהום נמוכים יותר תחת חסימה
אפשר אולי להסביר את השכיחות המופחתת של זיהום בפצעים מתחת לתחבושות אוטמות הן במאפיינים הפיזיים של תחבושות אוטמות רבות, והן בתנאים הסביבתיים שנוצרים לעיתים קרובות בתוך הפצע בהשפעתן של תחבושות אלה.

תכונות חסימת החיידקים של תחבושות אוטמות
פצעים פתוחים נוטים כמובן להזדהם מהחיידקים שבעור שמסביבם וממיקרואורגניזמיים הנישאים באוויר. תחבושות אוטמות רבות מתפקדות באופן דומה לעור שלם ולא פגוע, בכך שהן מונעות כניסה של גורמים מזהמים סביבתיים אל הרקמות שמתחתיו. כמו כן, מאחר שהתחבושות האוטמות דביקות, סביר שהן יעמדו בדרכם של החיידקים שבעור ויפריעו להם לזהם את הפצע. באופן דומה, תחבושות שיש להן תכונות של חסימת חיידקים, מונעות גם יציאת חיידקים, ובכך משמשות אמצעי יעיל לבקרת זיהום. בניסויים חוץ-גופיים הוכח שקו הגרנופלקס (Granuflex) של תחבושות הידרוקלואידיות מונע העברה של פתוגנים בקטריאליים (Peseudomonas aeruginos ו-Staphylococcus aureus) ופתוגנים וירליים המועברים בדם, וירוס הכשל החיסוני, ווירוס הפטיטיס B.
ֿ
תחבושות אוטמות ופיזור חיידקים
תאים אפיתליים נושרי חיידקים מושלים מהעור בקצב של כ-1000 תאים בדקה. מכיוון שרוב המיקרואורגניזמים המצויים בעור אינם פתוגניים, לפיזור החיידקים באופן זה יש בדרך כלל משמעות קלינית מינימלית. ואולם בדרך כלל פצעים מלאים יותר באורגניזמים העשויים להיות פתוגניים, ובקרה לא נאותה של פיזורם עשוייה להוביל לסכנת זיהום. נוסף על תכונות חסימת החיידקים של התחבושות ההידרוקלואידיות Granuflex, הוכיח לורנס שבזמן ההסרה, יכולתה של תחבושת כזו לבקר את פיזורם באוויר של חיידקים מפצעי כוויות של 1%, גדולה יותר מיכולתה של תחבושות יבשה (צמר גפן / גאזה). מכיוון שפיזור החיידקים העשויים להיות פתוגניים היה גדול יותר לאחר הסרת תחבושת יבשה, גם נשארו באוויר אורגניזמים רבים יותר הנלווים לגאזה, וכך נוצרה סביבה שבה סכנת הזיהום גדולה יותר.

סביבת הפצע תחת תחבושות אוטמות
תחבושות אוטמות רבות מונעות חילופי גאזים בין הפצע לסביבתו, וכך, כתוצאה מחילוף החומרים של החיידקים ושל תאי בעל הפצע, הפצעים שתחת תחבושות אוטמות הופכים לעיתים קרובות להיפוקסיים - חסרי חמצן. לדיווחים המתארים היעלמות של Pseudomonas aeuginosa חיידק המעדיף חמצן, מפצע חבוש בתחבושת הידרוקלואית, אפשר למצוא למצוא הסבר בסביבה ההיפוקסית של הפצע. אמנם בעבר ייחסו ל-pH נמוך, הקשור לתחבושות הידרוקלואידיות מסוימות, ההשפעה אנטי חיידקית, אך חיידקי פצעים נפוצים, כגון P. aeruginosa ו-Staph aureus ישרדו ב-pH נמוך (<5.0) לפיכך לא הגיוני לייחס את היעלמותם של אורגניזמים מסויימים תחת תחבושות אוטמות להשפעת ה-pH.

מנגנוני ההגנה של בעל הפצע תחת תחבושות אוטמות
יכולתו של בעל הפצע לעמוד בפני זיהום תלויה במערכת מורכבת של מנגנוני הגנה ספציפיים ולא ספציפיים. החדירה והתפקוד הרגיל של כדוריות דם לבנות פולימורפונוקליאריות (PMNs), הקשורים לזיהום החיידקי של פצעים, חיוניים לשליטה בזיהום הפצע.
PMNs הם תאים אנטי-חיידקיים יעילים ביותר, והם מצויידים למטרה זו בסדרת מנגנונים תלויי-חמצן ושאינם תלויי-חמצן. סיימן הוכיח ש-PMNs מסוגלים לחדור לפצעים אטומים ביעילות רבה יותר מאשר לפצעים בתחבושת יבשה. פעילות ה-PMNs הוכחה כאופטימלית תחת תחבושת קרום פוליארותן (Opsite) ותחבושת הידרוקלואידית (Granuflex) וספירת דם תחת Granuflex היו זהות לאלה של דם רגיל. על בסיס מידע זה ניתן לומר שתחבושות אוטמות מספקות סביבה אופטימלית לתפקוד תקין של מנגנוני ההגנה של בעל הפצע.

נקודות עיקריות
  • הגורם החשוב ביותר בשיעורי הזיהום הנמוכים בשימוש בתחבושות אוטמות הוא התפקוד הרגיל של מנגנוני ההגנה של בעל הפצע.
  • סביבת פצע לחה מעודדת זאת.
  • התכונות הפיזיות של תחבושות אוטמות עוזרות מאד במניעת זיהום חיצוני של פצעים ובצמצום פיזור החיידקים במהלך החלפת התחבושות.

 


Go Back  Print  Send Page


 


פילטל - מפיצה ומשווקת מוצרי ConvaTec בישראל                                     שיחת חינם: 1-800-800-150


 


 
לייבסיטי - בניית אתרים