Skip to content

גרנוג'ל

להחדרת לחות לפצעים נימקיים שחורים או צהובים ולסיוע

בתהליך ההטרייה האוטוליטית.

גודל מס' יחידות בקופסא קוד פילטל קוד ירפא מק"ט כללית
15גר' 10 S129 43431 1253001073