Skip to content

מגן עור גמיש ניתן לגזירה

ציוד קוטר טבעת קוטר סטומה יחידות באריזה Scode מק"ט כללית ירפא
מגן עור גמיש,ניתן לגזירה,שוליים לבנים 4.8-31 5 S1103 1000037602 75614