אקורדיון

האקורדיון הוא פיתוח ייחודי של חברת קונבטק – טבעת החיבור מורמת ומאפשרת את כניסת האצבעות למרווח שנוצר ובכך מתאפשר חיבור קל ונוח של השקית למגן העור וללא הפעלת לחץ על הבטן.
ניתן להתאים לבסיס את כל אחת משקיות הנטורה והוא קיים כבסיס שטוח מולדבל או ניתן לגזירה וכן בסיס קונבקס ניתן לגזירה.

מולדבל

טכנולוגיה ייחודית פרי פיתוח של חברת קונבטק – מאפשר את ההתאמה הטובה ביותר של מגן העור לפתח הסטומה שלך. בעזרת האצבעות מגדילים את מפתח מגן העור למידה הרצויה ומלבישים על גבי פתח הסטומה. החומר האלסטי מתאים את עצמו למבנה הסטומה ונצמד בעדינות לשולי הפתח כמו צוארון. זו האופציה הטובה ביותר לכל מי שמבנה הסטומה אינו אחיד וסימטרי. שומר במיוחד ומגן מפני דליפות, אין צורך בגזירה.