בבית החולים הותאם לך ציוד סטומה.
חשוב מאוד להקפיד על התאמת הציוד לסטומה שלך ולמבנה הדוף שלך. התאמה טובה תמנע דליפות ונזק לעור.
החשיבות על שמירת עור בריא סביב הסטומה היא ממעלה ראשונה. ציוד מתאים ימנע דליפות ובכך ישמור על עור בריא ללא גירויים.
כיצד תישמור על עור בריא:
יש להקפיד על רחצה במים וסבון של הסטומה והעור סביבה.
בהחלפת ציוד יש לנקות ולייבש את העור
אין למרוח קרם/שמן – הדבר ימנע הדבקה והיצמדות טובה של מגן העור
יש להתאים את פתח מגן העור לסטומה בצורה המדוייקת ביותר כדי להימנע מדליפות.
בהצמדת מגן העור יש לוודא שהוא מוצמד לגוף במלואו ובצורה חלקה ככל האפשר
כדאי לשים לב האם חלו שינויים במבנה או בגודל הסטומה שמצריכים התאמת ציוד מחודשת.